1 Werknemers in de zorg
De vraag naar personeel in de gezondheidszorg neemt de komende jaren sterk toe. Hierdoor komen de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg onder druk te staan. VWS neemt maatregelen om ook in de toekomst te zorgen voor voldoende, goed opgeleid personeel. Met extra geld voor stages en opleidingen wil VWS meer mensen aan het werk krijgen. Daarnaast is het belangrijk mensen die al in de zorg werken te behouden. En door meer en sneller vernieuwingen in te voeren kan met minder mensen meer gedaan worden.

 
2 Vernieuwingen in de Zorg
Vernieuwingen in de zorg zijn nodig om personeelstekorten te voorkomen. Zonder maatregelen zou een vijfde van de totale beroepsbevolking in de zorg moeten werken. Instellingen zullen efficiŽnter moeten werken en meer gebruik moeten maken van innovatie. Door werkprocessen slimmer te maken en efficiency te vergroten kun je meer doen met evenveel (of zelfs minder) mensen. Bovendien verbetert de kwaliteit van de zorg en blijft de persoonlijke aandacht voor de patiŽnt behouden.

 
3 Personeel behouden
Tot 2020 zijn ongeveer 500.000 extra werkers in de zorg nodig. Om personeelstekorten te voorkomen is het belangrijk mensen die al in de zorg werken te behouden. Daarom investeert de overheid zoveel mogelijk in het personeel. Personeelsbeleid is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen zelf. De overheid heeft hierin een stimulerende en ondersteunende rol. Investeren in opleidingen en bij- en nascholing is belangrijk om personeel te kunnen behouden. Papierwerk en regeldruk moeten zoveel mogelijk worden beperkt.

 
Werk in de Zorg | Zorg en Welzijn | Verpleging | Zorg
Copyright © 2009-2010 Alle rechten voorbehouden